Ik Granit har fattat det tråkiga beslutet att ställa in 2019 års upplaga av SLTM. Det finns flera anledningar till beslutet men den främsta, och slutligen helt avgörande, orsaken är problematiken kring att nyttja Soteleden för löpartävlingar över vissa avsnitt. Det råder en del oklarheter kring nyttjanderätt av leden (inte unikt för soteleden) för evenemang av denna art och för att framtidssäkra SLTM vill vi lösa denna problematik på ett professionellt och hållbart sätt vilket vi tyvärr inte fått till inför 2019 trots ihärdiga försök in i det sista.

SLTM:s popularitet bygger främst på att det är en så fin och utmanande bana som sträcker sig över 4 mil i en fantastiskt varierande terräng i hjärtat av Bohuslän. Att göra om banan till en flervarvsbana ser vi inte som något alternativ. Att ha en bana som har en så lång sammanhållen sträckning bjuder på en hel del utmaningar som inte har med själva löpningen att göra. Uppmärkning, logistik, säkerhetsarrangemang och inte minst markägarfrågor är några av våra arrangörsutmaningar. Vi klarar av de flesta av dem genom klubbens medlemmars fina engagemang men just markägarfrågor är lite knivigare och här är vi helt enkelt beroende av yttre engagemang (kommunen) och god vilja (markägare). Tyvärr har vi, trots febrilt arbete under hösten, inte lyckats nå ända fram vad det gäller möjligheterna att nyttja Soteleden under första lördagen i maj för SLTM.

Vi har ambitionerna att komma tillbaka 2020 och då med ett kanonarrangemang som dels går på en fantastisk bana men även är helt fritt från sponsorer.

Vi vill samtidigt lämna en liten hint om att vi jobbar på ett annat terränglopp som är av lite enklare format men inte för den sakens skull mindre utmanande. Ambitionen är att det skall gå av stapeln på samma datum som SLTM 2019 skulle vara på. Håll utkik på http://www.ikgranit.se och https://www.facebook.com/ikgranit/ . 

Slutligen så vill vi poängtera att soteleden som led inte på något sätt är ändrad eller borta. Det är fritt för var och en att gå eller springa för fulla muggar längs leden och om man så vill delar eller hela SLTM banan. Allemansrätten råder trots allt.

Så tills vi hörs och ses, LÖP VÄL! 

IK GRANIT genom SLTM:s tävlingsledning (Fredrik Edström, Henrik Vangenmo och Daniel Valentinsson)